Fisioteràpia

Ànalisis del teu estat de salut i de la teva condició física

Avaluació de la funcionalitat, el dolor i la condició física.

Tractaments personalitzats.

Millora de la teva salut i condició física.

RAFAEL DONAT
Fisioterapeuta

La Fisioteràpia constitueix una professió autònoma i amb identitat pròpia dins I’àmbit sanitari, I’ objectiu de la qual és preservar, restablir i augmentar el nivell de salut dels ciutadans amb la finalitat de millorar les condicions de vida de la persona i de la comunitat i, específicament, la prevenció, la promoció, el manteniment i la recuperació de la funcionalitat mitjançant qualsevol dels mitjans manuals, físics i de preservació del moviment.

La Fisioteràpia reconeix la salut com a un dels valors més fonamentals de la condició humana i, per tant, el seu exercici ha de vetllar perquè el dret a gaudir-ne es faci efectiu en la major amplitud possible, tot i posant a l’abast de la població els mitjans que siguin de la seva competència.

El fisioterapeuta és el professional sanitari que pot millorar la qualitat de vida, restablir la funcionalitat i disminuir la percepció i les causes del dolor en els casos d’afeccions musculoesquelètiques prevalents com:

A L’ESQUENA:

 • Les lumbàlgies agudes i de llarga evolució
 • La tensió cervical i la cefalea (mal de cap)
 • Les dorsàlgies mecàniques per moviment repetitiu o posició mantinguda durant el treball.
 • Les radiculopaties i les afeccions secundàries a Protusions i Hèrnies Discals.
 • Les deformitats de la postura: Escoliosi, Hiperlordosi, Hipercifosi.

A LES EXTREMITATS:

 • Les tendinopaties més comuns d’articulacions sotmeses a gran estrès mecànic com l’espatlla, el genoll, el colze i el turmell.
 • Les alteracions fruit de l’activitat esportiva habitual o ocasional: Contractures, distensions, ruptures i elongacions.
 • Les síndromes neuromusculosquelètiques més corrents: la síndrome femoropatel.lar (genoll) i la síndrome subacromial (espatlla).

GENERALS:

 • Les malalties reumàtiques i/o degeneratives que afecten a grups específics de la població: la Fibromiàlgia, l’artrosi i l’ostoporosi.
 • Les alteracions del equilibri
 • Les alteracions de la marxa

Tècniques de Fisioteràpia Manual: Massatge, Manipulacions, Mobilitzacions articulars i Neurodinàmiques, Drenatge limfàtic, Estiraments, Tècniques propioceptives i miotensives i Exercicis terapèutics.

Tècniques de Fisioteràpia Instrumental: Magnetoteràpia, Electroteràpia (analgèsica i estimulativa), Crioteràpia (Fred), Termoteràpia (Calor), Fibrolisi Instrumental Miofascial (Ganxos). Embenats funcionals i Kinesiotaping.

Tècniques de Fisioteràpia Funcional: pel restabliment de la condició física, la coordinació i l’equilibri. Marxa Nòrdica nivell salut (INWA), Teràpies Actives sobre l’equilibri estàtic i dinàmic (SANRO Platform, NINTENDO Wii Fit), Tècniques Propioceptives sobre la inestabilitat articular i segmentària (STABILIZER, CORE Stability).